Over Colourkidzz

Colourkidzz, een résumé
Colourkidzz is een holistische praktijk voor kindbegeleiding, alsook jongeren- en ouderbegeleiding, met als doel een positieve bijdrage te leveren aan het welzijn, functioneren en de persoonlijke ontwikkeling. Colourkidzz biedt holistische begeleiding bij (probleem)gedrag, sociaal-emotionele blokkades en positief opvoeden in de vorm van kindercoaching, harmoniserende kindermassages en kinderworkshops. Colourkidzz is er voor kinderen en jongeren die in hun dagelijks functioneren (op school of thuis) vastlopen en een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Colourkidzz wil graag kinderen hun eigenheid, hun puurheid laten ervaren op een zintuiglijke, basale en leuke manier die dichtbij de natuurlijke behoeften en de aard van het kind ligt. Colourkidzz is er ook voor volwassenen die zich herkennen in een intuïtiever mensbeeld of hooggevoeligheid ervaren en behoefte hebben aan begeleiding daarbij.

Missie van Colourkidzz
 “Een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen door herkenning en erkenning van de eigenheid te waarborgen met inzet van holistische kindercoaching, harmoniserende kindermassages en inspirerende kinderworkshops opdat zij optimaal kunnen functioneren in elke leefomgeving”. 

Hoe is het allemaal begonnen? -  What's in a name?
In 2007 begon mijn avontuur als zelfstandig therapeut en heb ik al veel volwassenen (en jongeren) mogen begeleiden en behandelen vanuit mijn gezondheidspraktijk EsZensa Wellness. Vanuit deze praktijkvoering bemerkte ik dat de behoefte aan balans en rust ook steeds meer groeit bij kinderen en dat zij, nog sterker dan volwassenen, gebaat zijn bij een holistische en authentieke vorm van begeleiding. En zo was in 2011 de dochterpraktijk Colourkidzz geboren. Colourkidzz, refererend naar kleurrijke kinderen. Ieder kind is uniek en beschikt over een eigen kleurenpracht die ont-dekt en gezien mag worden. Maar soms wordt de eigen kleurenpracht (talenten, aard, kwaliteiten) overschaduwd door overheersende emoties (angst, onzekerheid, verdriet, woede).
Ik zie het dan ook als een voorrecht en roeping om kinderen te coachen zodat zij hun eigen kleurenpracht weer terug kunnen vinden en kunnen delen met hun omgeving. Ieder kind verdient het om gelukkig en gezond te zijn en dat kan alleen als het zich veilig en geliefd voelt en vooral als het zichzelf kan zijn met zijn eigen kwaliteiten en leerpunten.
Kleurrijk zichzelf dus, Colourkidzz!

Wees kleurrijk jezelf!

Sheila Haanstra-van Kan

Over mij

"Niets is zo puur als een kind. Die puurheid mag gekoesterd worden en net als een bloem, met de essentiële voedingsbronnen, tot bloei komen."

Mijn passie voor kinderen
Mijn praktijkvoering begon met het begeleiden van volwassenen en jongeren in het (her)vinden van de balans. Maar al spoedig kwam ik tot het inzicht dat we als volwassenen helemaal niet zo vast hoeven te lopen als er in de kindertijd meer aandacht besteed zou worden aan emotionele blokkades, positief opvoeden en gewoon aandacht voor het kind. Je hoeft niet te wachten totdat je volwassenen bent om in je kracht te komen of jezelf te zijn. Beter een gezonde voeding en begeleiding aan de basis, de kindertijd, dan op latere leeftijd moeten herstellen. Mijn drive om met kinderen te werken was hierdoor enorm getriggerd en verder gevoed nadat ik indertijd werkzaam was voor de Commissie voor Indicatiestelling REC 4 voor kinderen met leer- en gedragsproblematiek.

Mijn ervaring met kinderen
Als moeder van 2 (hooggevoelige) kinderen speelt holistisch opvoeden en harmoniserende kindermassage een grote rol in mijn leven en ervaar ik van dichtbij de ontwikkelingen en de uitdagingen waarmee kinderen op dit moment geconfronteerd worden alsook die van ouders/verzorgers. Natuurlijk staat je eigen ontwikkeling en zoektocht naar jezelf ook niet stil en heb daarin ondervonden dat ik zelf ook hoogsensitief ben. Dan valt er veel op zijn plek. Vanuit deze sensitiviteit kan ik mij goed inleven in (hoog)gevoelige kinderen en jongeren en mij daardoor als therapeut goed verplaatsen in de behoeften alsook de uitdagingen waarmee kinderen en jongeren op dit moment geconfronteerd worden. Het is een hele uitdaging om je als kind tegenwoordig staande te houden in een jungle van overprikkeling en verwachtingen.
Ik zie het als een voorrecht om kinderen en jongeren te mogen begeleiden in hun functioneren en ontwikkelingsproces en vind het belangrijk dat er aandacht is voor de eigenheid en unieke kwaliteiten van ieder kind. Hierbij heb ik ervaren dat een positieve benadering en het werken met harmoniserende sensorische prikkels, het algehele functioneren positief beïnvloedt en bijdraagt aan een gezonde ontwikkeling (van het zelfvertrouwen), hervinden van fysieke en emotionele balans en een beter functioneren op school en in de thuissituatie. Het is mijn passie om kinderen te helpen lekker in hun vel te komen, blij en vrolijk, puur en authentiek te zijn, kleurrijk en helemaal zichzelf. Gewoon kinds te zijn.

Mijn achtergrond
Ik heb mij gespecialiseerd in het begeleiden van hooggevoelige kinderen en in het werken met Sensorische Balanstherapie (Zintuigenpret) en Massagetherapie/ tactiele stimulering als effectieve methode om rust, balans, welbevinden en gezondheid te bevorderen bij kinderen in alle leeftijdsgroepen alsook bij de ouders/verzorgers. De Sensorische Balanstherapie is door mijzelf in 2011 ontwikkeld en ondersteun ik regelmatig met de mentale en fysieke Balansdiagram ofwel de vijf helpende A's, die eveneens uit eigen koker komt.
Met veel enthousiasme heb ik gedurende twee schooljaren leerlingen naschools ondersteund met Remedial teaching en huiswerkbegeleiding bij Praktijk ABC in Etten-Leur. Mijn achtergrond is o.a. een opleiding tot Energetisch therapeut (Sonnevelt opleidigen), Massagetherapeut (IVBO Antwerpen), Holistisch healer (bij Annemarie Sips), Reiki I en II, cursussen Onderlinge Kindermassage (bij Marijke Sluijter) BrainGym® (bij Marian Pijnenburg), Aromatherapie, chakra- en edelsteentherapie. Als therapeut ben ik aangesloten bij BMS belangenvereniging en Adiona beroepsorganisatie voor kindercoaching en Stichting Nieuwetijdskinderen. 

Sheila Haanstra-van Kan

Contactformulier

Volg Colourkidzz