Kindercoaching

Een holistische werkwijze
De kindercoaching is gericht op kinderen, jongeren en ouders met als doel een positieve bijdrage te leveren aan het welzijn, functioneren en de persoonlijke ontwikkeling. Bij Colourkidzz kun je een holistische en basale vorm van begeleiding verwachten bij een specifieke hulpvraag op emotioneel, lichamelijk of psychisch gebied. Kortom alles wat het totale functioneren bepaalt en wat mogelijk uit balans is geraakt.
Bij elke hulpvraag wordt er gekeken vanuit een zo breed mogelijk perspectief (holistisch) naar de huidige situatie van je kind of jezelf (mentaal, emotioneel, fysiek, energetisch) en naar de directe omgeving (thuis, school, vrije tijd). Hierbij werk ik met lichaamsgerichte en mentale coaching/ behandeling om de kern van de hulpvraag te doorgronden. Hierdoor krijgt je kind of krijg je zelf werkelijk de kans om in de eigen kracht te gaan staan en weer beter te kunnen functioneren. De begeleiding gaat altijd uit van de kwaliteiten, talenten en sterke punten van het kind of van jezelf om vanuit positiviteit met de beperkingen of problemen om te gaan of te transformeren naar bekwaamheden.
Centraal in de coaching staan de Vijf helpende A's (via de Helpende hand / de Balansdiagram )  en Zintuigenpret (Sensorische Balanstherapie). Dat zijn de twee pijlers waarop mijn kindercoaching gebaseerd is. Het is gestoeld op basale methoden en gericht op harmonisatie via de zintuigen en bestaat uit elementen van mindfulness, RET, reiki, kindermassage, aromatherapie, kleurentherapie, ademtherapie, Braingym.

Coachingsdoelen
Tijdens de coaching werk ik samen met jou aan de volgende onderwerpen of elk ander mogelijke hulpvraag: 

* het vergroten van het zelfvertrouwen 
* gezonde grenzen stellen 
* talenten ontdekken
* vergroten van de weerbaarheid
* emotieregulatie
* het opruimen van blokkades
* lichaamsbesef & vergroten van de gezondheid
* omgang met hooggevoeligheid en overprikkeling

Coaching op maat
De begeleiding bestaat uit losse consulten ofwel uit een traject van vier of acht wekelijkse bijeenkomsten. In onderling overleg wordt afhankelijk van de hulpvraag de lengte van het traject bepaald. Op een traject van vier en acht consulten ontvang je korting. Zie het tarievenoverzicht. Voor het traject van vier of acht consulten vul je vooraf een uitgebreid intakeformulier in. Vooraf aan een los consult vindt eenmalig een korte intake plaats. Informeer eventueel bij de gemeente of de kindercoaching gefinancierd kan worden vanuit PGB.

De coachingsmethoden nader toegelicht
-> De Vijf helpende A's (Help jezelf een handje / mentale en fysieke Balansdiagram)
De Vijf helpende A's methode ofwel Help jezelf een handje / mentale en fysieke Balansdiagram vormt de kern van mijn coaching en heb ik opgesteld om heel praktisch samen met kinderen te kunnen werken aan hun welbevinden en gezondheid. De Balansdiagram is een leidraad om de fysieke en mentale balans te versterken en bestaat uit praktische oefeningen die je in je eigen omgeving kunt toepassen. De Balansdiagram is opgebouwd uit de Vijf helpende A's (Ademhalen, Aarden, Aanraken, Aandacht, Afschermen). Tijdens de coaching worden een of meerdere thema's uit de Helpende hand of de Balansdiagram uitgekozen om jou te helpen de balans te herstellen en weer lekker in je vel te komen.
-> Zintuigenpret (Sensorische Balanstherapie)
Als je te veel in aanraking komt met disharmonieuze prikkels zoals lawaai, negativiteit, druk(te), spanningen, vervuiling e.d., dan raak je uit balans. Deze verstorende prikkels kosten (veel) energie. De balans kan eenvoudigweg hersteld worden door blootstelling aan harmonieuze prikkels die je via de zintuigen gedoceerd tot je neemt. Dit inzicht heeft mij gemotiveerd tot het ontwikkelen van Zintuigenpret (Sensorische Balanstherapie). Bij deze behandeling wordt de fysieke en mentale balans hersteld via positieve stimulatie van de zintuigen. Een balansbrengende tegenhanger van alle verstorende zintuiglijke prikkels die de disbalans veroorzaakt hebben. 
Deze behandeling is uitermate geschikt voor kinderen die overprikkeld zijn geraakt. Vaak hebben zij een label gekregen om opvallendheden aan hun gedrag aan te duiden (AD(H)D, Autisme, ODD, hooggevoeligheid, hoogbegaafdheid, nieuwetijdskinderen). In veel van deze gevallen is er een overeenkomstig kenmerk: een overbelast zenuwstelsel, oftewel er is sprake van overprikkeling. Sensorische Balanstherapie is een mooie methode om positieve transformatie te bereiken met de zintuigen als leidraad voor balans.

Wees kleurrijk jezelf!

Sheila Haanstra-van Kan

Contact & aanmelden coaching

Pagina delen :-)