Copyright © Praktijk Colourkidzz all rights reserved.                    KvK: 20133740

 
          

       
      
Colourkidzz
Kleurrijk jezelf
			 Eigenwijsje:

     
‘Ik zorg goed voor mijzelf!’

           

Praktijk Colourkidzz
Sheila Haanstra-van Kan
Eekhoornstraat 20
4817 ES Breda
076-8503800 / 06-40138169
info@colourkidzz.nl


School roept bij ieder kind verschillende associaties op. Maar voor elk kind geldt dat school een wezenlijke bijdrage levert en impact heeft op de verdere ontwikkeling van het kind. En dan is het wel zo prettig als je kind of de leerling een voorspoedige ontwikkeling kan doormaken in de gehele schoolfase.
Tegenwoordig zijn er allerlei gespecialiseerde vormen van (ambulante) schoolbegeleiding om je kind of de leerling te ondersteunen in geval van gesignaleerde gedrags- of leerproblemen.

Indien je als leerkracht, IB-er of ouder problemen signaleert bij je kind of leerling dan kan Colourkidzz vanuit de volgende begeleidingsvormen inspelen op de bestaande hulpvraag.

1. Individuele ambulante leerlingcoaching (op school, thuis, praktijk Colourkidzz)

2. Individuele of groepsgewijze leerkracht-, IB-er- en ouderbegeleiding (1 op 1 coaching, training/workshop, lezing)

3. Op maat school workshops/training (inspelen op school-thema’s, vergroten van zelfvertrouwen en weerbaarheid, pestgedrag: massage in de klas, Braingym, HSP = oké)