Copyright © Praktijk Colourkidzz all rights reserved.                    KvK: 20133740

 
          

       
      
Colourkidzz
Kleurrijk jezelf
			 Eigenwijsje:

     
‘Ik zorg goed voor mijzelf!’

           

Praktijk Colourkidzz
Sheila Haanstra-van Kan
Eekhoornstraat 20
4817 ES Breda
076-8503800 / 06-40138169
info@colourkidzz.nl

De laatste jaren hoor je steeds vaker de term Nieuwetijdskinderen. Kinderen van een nieuwe tijd. Die tijd is nu. De term doet vermoeden dat we te maken hebben met een speciale groep kinderen. In wezen slaat de term op ons allemaal. We leven allemaal in deze tijd. Maar wat er doorgaans bedoeld wordt zijn kinderen met een ‘ander’ bewustzijn. Een nieuwe tijd geeft min of meer een transformatieperiode aan van de ene tijd(sgeest) naar de andere tijd. Een transformatieproces naar een meer intuïtief en gevoelsmatig mensbeeld.
Nieuwetijdskinderen worden tegenwoordig ook wel aangeduid met vergelijkbare termen als indigokinderen, sterrekinderen, kristalkinderen en regenboogkinderen. Allemaal duiden ze op bijzondere of opvallende (karakter)eigenschappen van een bepaalde groep kinderen/jongeren in deze tijd.
  

Kwaliteiten versus problemen
Deze kinderen laten prachtige kwaliteiten zien zoals: (hoog)gevoeligheid, een sterke intuïtie en een grote innerlijke wijsheid. Het zijn de vernieuwers, ontdekkers en wijze beslissers van deze tijd. Ze dragen een boodschap uit: het is tijd voor verandering. En verandering vraagt niet om labelen, maar om anders denken.

Deze generatie gevoelige kinderen raakt snel overprikkeld. Belangrijk is te achterhalen hoe ze overprikkeld raken en wat de gevolgen hiervan zijn. Het ene kind is emotioneel snel overprikkeld en het andere weer meer fysiek. Belangrijk is om achter de oorzaak van de disbalans/overprikkeling te komen. Daarom is een holistische zienswijze de enige manier om bij de werkelijke oorzaak van problemen/disbalans te komen. Bij werkwijze lees je meer over de holistische behandelingen die kunnen worden ingezet om je kind of jezelf weer in je kracht te krijgen.

Labelen of vernieuwing schoolsysteem?

Zo zijn veel kinderen tegenwoordig uiterst visueel ingesteld. Zij worden ook wel beelddenkers genoemd. Dit zogenoemde ‘beelddenken’ kan leiden tot leer- en gedragsproblemen op school. Het huidige schoolsysteem is nog steeds meer linkerhersenhelft georiënteerd ofwel cognitief/rationeel en tekst gericht. Terwijl veel kinderen tegenwoordig vanuit de rechterhersenhelft informatie opnemen en verwerken (beeld, intuïtie, gevoel). Tegenwoordig lijken er ook steeds meer kinderen te zijn met DSM IV gediagnostiseerde stoornissen (ADHD, ADD, Autisme, PDD-NOS, Asperger, ODD ed). Vraag is of deze kinderen geholpen zijn met een label of vragen onze schoolsystemen om vernieuwing?
 

Authentiek ofwel (kleurrijk) jezelf mogen zijn

Feit is in ieder geval dat een bepaalde groep kinderen steeds meer in het oog springt die specifiek (probleem)gedrag en eigenschappen laten zien. Wellicht omdat de aard en de (leer)behoeften van de kinderen van tegenwoordig niet meer passen in een maatschappij die nog voornamelijk cognitief/rationeel, prestatiegericht, druk, veeleisend, egocentrisch georiënteerd is.
Een
hooggevoelig kind is niet gebaat bij een prikkelrijke, veeleisende, prestatiegerichte en cognitief georiënteerde omgeving. Maar veeleer een rustige, liefdevolle, zachte, vriendelijke, creatieve, beeldrijke, natuurlijke en authentieke omgeving. Dan komen deze kinderen tot hun (authentieke) recht en krijgen zij de kans hun kwaliteiten te laten zien i.p.v. (leer- en gedrags)problemen te illustreren. Laat je kind (kleurrijk) zichzelf zijn!